Nieuws

Planning 2018:

23 september SJP Horst - Ziva en Abby
30 september Show Maastricht - Jillz
20 oktober WT Golden Retriever Club - Ziva B1
28 oktober Show Leuven BE - Jillz en Abby
16 november Show Dortmund - Jillz B1
18 november WT Tollerclub - Abby
16 december Winner Amsterdam - Jillz

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011